Zufriedene Kunden

„Ons werk vereist veel tijd en vooral flexibiliteit en mobiliteit. Een nieuw voertuig zouden we ons niet kunnen permitteren, des te dankbaarder zijn wij voor de ondersteuning van de Niederberger Groep.“

Britta Schäfer
Bestuurslid Dierenbescherming

„De broodnodige hulp voor onze school, die wij door de sponsoring hebben gekregen, komt ons werk volledig ten goede. Gezien de moeilijke financiële situatie van de overheidsbegrotingen is dat een lichtpunt, dat ons elke dag motiveert.“

Christine Meyer
Directrice van een school voor beroepsonderwijs

„De nieuwe werkplaatsmobiel is een onmisbare steun voor ons werk. Wij waren onder de indruk van de vriendelijke, competente en serieuze samenwerking, die met veel tact elke hindernis heeft overwonnen.“

Horst Schulz
Hoofd Werkplaats voor gehandicapten

„Breedtesport heeft ook publiciteit nodig en een goed functionerend en georganiseerd netwerk van nieuwe sponsoren. Beide konden we bereiken door middel van sponsoring en we zijn blij, dat we nu uit kunnen zien naar een succesvolle toekomst.“

Hans Fischer
Voorzitter Sportvereniging

„Hoe regionale economie doelmatig versterkt en ondersteund kan worden, heeft de competente afwikkeling van het project op indrukwekkende wijze getoond. Missie volbracht, daarvoor danken wij het team van de Niederberger Groep.“

Georg Koch
Kerkenraad